Před dvaadvaceti lety natočil režisér Andrew Niccol futuristický snímek Gattaca, v němž řešil otázku geneticky modifikovaných dětí které byly nadřazeny nad těmi přirozeně počatými. Tehdy při shlédnutí tohoto filmu zůstávala v mysli podivná pachuť a úlevný pocit, že do této fáze jsme jako lidstvo ještě nedospěli.
Jaké bude geneticky dokonalé dítě
To se ale změnilo vloni, kdy se v Číně narodily první dvě děti s modifikovaným genomem. Od té doby vědci neúnavně pracují na zdokonalení dalšího využití genového inženýrství. Zprvu se jednalo pouze o eliminaci dědičných onemocnění, jako hemofilie nebo cystická fibróza. V této formě se při umělém oplodnění výběr geneticky „lepších“ jedinců používá dnes. Naše znalosti vlastností lidského genomu však narůstají raketovým tempem a vědci jsou již schopni identifikovat geny, které se podílejí na studijních schopnostech nebo vzhledu.
Genetika není vše
Jak se však ukázalo během testů mezinárodního vědeckého týmu z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, genetická informace nově rostoucího člověka není všechno. Na jejím plném rozvinutí se podílí celá řada dalších faktorů, které mohou vliv genomu na konečnou podobu lidského jedince značně omezit, nebo téměř plně potlačit. A i kdyby se vliv genetiky projevil, příliš velký rozdíl mezi přirozeným výběrem a tím umělým v laboratoři prý podle vědců není.
Lidská DNA už pro nás mnohá tajemství neskrývá
Tým z Hebrejské univerzity pod vedením Shaie Carmiho provedl počítačovou simulaci, v níž použil genetické kódy mužů a žen, z nichž vytvořil deset jejich možných kombinací. To znamená, že věci předpokládali vznik deseti různých embryí počatých in vitro, tedy ve zkumavce. Z těchto embryí se pokusili vybrat ty, které měly největší předpoklady být nejvyšší a nejinteligentnější.
Umělý výběr nemá významné výsledky
Na základě dalších simulací zjistili, že cíleně vybraná embrya se od těch s náhodným výběrem liší pouze minimálně. Výsledného uměle vybraného potomka dokázali vědci zvýšit o pouhé 3 cm a zvýšit intelekt o 3 body IQ. V případě, že by se při umělém oplodnění podařilo získat namísto deseti pouhých pět embryí, rozdíl by se ještě o půl bodu a půl centimetru snížil.
Jako lidstvo tedy můžeme být klidní. Velká genetická revoluce se prozatím nekoná. Nicméně současné vědecké práce objasňují stále nové informace a postupy a není tedy vyloučeno, že jednoho dne se bude na povrchu planety Země pohybovat superlidstvo.

Po každé neobvyklé a nevysvětlitelné události se strhne vlna dotazů, lidé chtějí objasnění. Ovšem obzvláště u tich starších událostí je mnohem těžší dohledat nějaká fakta, o kterých dokážeme tvrdit, že jsou skutečná.
Mezi konspirační teorie řadíme různé teorie, které ty teorie nejspíše vysvětlují. Nikdy se totiž nikdo nedozví pravdu. Pokud se budete v tomto tématu trochu více šťourat, přijdete na to, že některé jsou zajímavější než ostatní, z některých běhá mráz po zádech. Konspirační teoretici tvrdí, že nic se neděje náhodně, příčinou čehokoliv nemůže být náhoda, vše se děje z nějakého důvodu.
ilumináti oko
Někteří zas naopak tvrdí, že za těmito nevysvětlitelnými věci stojí nejvyšší orgány, vládní organizace, tajné spolky či mimozemské civilizace. Není náhodou pravda, že samotné mimozemské civilizace jsou samy o sobě konspirační teorií?
zvláštní předměty
V padesátých letech minulého století během svátků díkuvzdání si Američan jménem Dan Cooper koupil letenku na vnitrostátní let jedné z linek United Airlines. Po vzlétnutí letadla, když k němu přišla letuška, aby mu nabídla produkty ze svého vozíku, otevřel kufřík, ve kterém údajně byla bomba, ta byla aktivní a připravena k použití. Ještě k tomu jí prý hrozil i nožem, nesdělil však svůj cíl. Údajně se jednalo o únos, po přistání letadla nechal všechny pasažéry vystoupit a jako rukojmí si nechal pouze posádku, měl samozřejmě i požadavky, potřeboval padák a k němu soupravu na použití a bankovky určité nominální hodnoty. Letadlo doplnilo palivo a vzlétlo, počasí nebylo ideální, v jednu chvíli sdělil posádce, ať zůstane v kokpitu a neopováží se z něho vylézt. Po několika hodinách ovšem vylezli, ale nikdo už v letadle neseděl. Z pozdějších výslechů jsme se dozvěděli, že v jednu chvíli sebou stroj neobvykle škubl a bylo slyšet vrznutí dveří, vypadalo to, jako by z letadla vyskočil.
Dnes ovšem nikdo neví, o co se mělo jednat, ani kdo byl onen záhadný muž, co s ním je, jestli vůbec žije.