Během posledních let proběhla řada změn nejen v jízdních řádech samotných, ale také v předplatném. Pro ty, kteří užívají městskou hromadnou dopravu jak v zónách vnitřních, tak i vnějších, jsou připraveny slevy, někdy i dost výrazné, i když se samozřejmě liší město od města. Pojďme se tedy podívat na to, jakých výhod se může dostat těm, kdo denně dojíždí do zaměstnání nebo školy.
příjezd vlaku
Nejvíce zvýhodněni jsou studující a občané nad sedmdesát let věku, samozřejmě také děti, ty jezdí do šesti let zcela zdarma a v některých městech dokonce až do patnácti let věku. V hlavním městě mohou jezdit zcela bez placení i lidé ve věku mezi šedesáti pěti až sedmdesáti roky, postačí k tomu pouze zřízení speciální karty, kterou je možno získat za poplatek pouhých dvacet korun českých.
O výrazně levnější dopravu se zasadila poslední dobou hlavně vláda. Chce tak umožnit i těm, kteří mají hlouběji do kapsy, aby mohli bez problémů cestovat prostředky městské hromadné dopravy. To ale neznamená, že by levné jízdné bylo přístupné pouze těm, kdo mají nízké příjmy. Jde hlavně o to, aby se tímto způsobem naučili jezdit hlavně mladí.
odjezd vlaku
Výrazně výhodnější jízdné by tak mělo fungovat již od poloviny letošního roku s tím, že ještě města samotná mohou přijít s dalšími výhodami. Jde jim hlavně o to, aby lidé maximálně cestovali hromadnou městskou dopravou a co nejméně využívali automobilů, tím by se hlavním městských tahům výrazně ulevilo a předešlo by se tak zbytečným kolonám v době dopravních špiček.
Kdo všechno si vlastně polepšil? Občané nad šedesát pěl let, děti a studující do maximálního věku dvaceti šesti let. Ti všichni by neměli zaplatit více jak jednu čtvrtinu běžné ceny. Navíc tak mohou využít slev i v době letních prázdnin, na které se dříve sleva nevztahovala.
Pozadu se zvýhodněním jízdného nezůstávají ani provozovatelé autobusů a vlaků. Také oni chtějí dosáhnout toho, aby co největší počet lidí využíval jejich služeb.