Určíte jste si všichni všimli, ze se strašně málo lidi zabývá politikou. Většinou je to kvůli toho, ze jejich rodiče se také tímto nezabývali, tak i dítě se z více procent politice věnovat nebude. Jak ale dosáhnout plně fungujícího státu, fungujícího ve všech směrech jako tradiční či kulturní směr, etický směr, hospodářský čili ekonomický směr? Nejprve bych chtěla vysvětlit tyto směry, které by měly fungovat pro plně fungující stát. Tradiční, kulturní směr by měl zahrnovat tradice a kulturu daného státu. Podle mě by měli mít všichni občané žijící na našem území stejné tradice a kulturu.

podvod

Nejsem rasista, ale pokud někdo nedodržuje tyto tradice a kulturu, nepatří do našeho celku, do našeho státu a měl by zvažovat o změně státu, do kterého by se nastěhoval, který by mu byl nejblíže. Co se týká etického směru, tak by měli lidé dodržovat stejné etické, morální zásady a při jejím nedodržování by měl být nastolen trest, který by byl stejný pro všechny ty, kteří by nedodrželi etický jakýsi kodex. Plně fungující stát by měl být nastaven tak, aby produkoval určité produkty i služby. Měl by mít nastolenou rovnováhu mezi těmi, kteří pracují fyzicky a mezi těmi, kteří pracují psychicky.

lobování

Lidé by měli být spravedlivě oceněni podle toho, jak velké úsilí ve své práci vynaloží. Já pracuji psychicky, ale nesouhlasím s finančním hodnocením těch, kteří tvrdě pracují, pracují v různých časech a dokonce pracují nad rámec času. Jsou tady lidé, kteří vykořisťují ostatní jen pro své blaho, přitom by to blaho měli ještě větší, kdyby lépe oceňovali a brali v potaz produkci svých podřízených zaměstnanců, bez kterých by vlastně nemohli ani existovat. Spousta z vás určitě ví, o čem mluvím. Je velmi těžké vytvořit optimální stát, když děti nemají dostatečnou politickou výchovu. Děti vůbec nerozumí politice a dokonce spousta z nich se ji ani nenaučí. Politický směr státu je proto asi nejdůležitějším směrem, aby fungoval plnohodnotný stát. Pak tito politicky nevzdělaní lidé volí neschopnou vládu.